48. smečka Vlčat Brno
"Mezi skauty jsem slezl svou první horu a naučil se vůdčím dovednostem."
Steve Fossett, t.č. Nevada
48. smečka Vlčat Brno

Naše činnost

Skautský program již mnoho let přináší moderní vzdělávací prvky. Dnes s velkou slávou do škol zaváděná "osobnostní a sociální výchova", "zážitkové kurzy", "teambuildingové akce" jsou již mnoho let běžnou součástí našeho programu a zadarmo, neboť jsme organizace založená na dobrovolnické práci. Navíc náš program je daleko kvalitnější, protože čerpáme z letitých zkušeností předávaných z generace na generaci. Každý člen našich oddílů má možnost:

  • najít partu kamarádů na celý život
  • vyrazit z města do přírody
  • zažít aktivní program bez nároků na vrcholové výkony
  • získat důležité sociální dovednosti
  • jezdit na zimní a letní tábory
  • účastnit se pravidelné celoroční činnosti


  • V dobách, kdy bylo kolo na západě výsadou bohatých, u nás nástrojem podivínů a v carském Rusku předmětem vášnivých debat v anarchistických kruzích, používali skauti kola zcela běžně. I náš oddíl na táboře používá kola k rychlým přesunům z místa na místo.


    © vlcata.org