48. smečka Vlčat Brno
"Mezi skauty jsem slezl svou první horu a naučil se vůdčím dovednostem."
Steve Fossett, t.č. Nevada
48. smečka Vlčat Brno
zkušenosti rodičů

mapa klubovny
Tyto stránky jsou určeny pro zájemce o členství v našem skautském oddílu. Další informace o oddílech najdete na stránkách www.vlcata.org.

48. smečka Vlčat je skautský oddíl mladších kluků (1. - 4. třída Zš). Svou činností navazuje na dlouholetou tradici 42. oddílu Junáka založeného v roce 1967 v Brně.

Nyní působíme ve vlastní klubovně na Pivovarské 9. Naší snahou je umožnit dětem smysluplně strávit svůj volný čas v kolektivu vrstevníků.

© vlcata.org